Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

НТЗ се включи в Деня на влажните зони

Десетки малки и големи жители на Кърджали се наслаждаваха на 2 февруари на птиците, които обитават Чапловата колония в града. Някои от тях бяха обичайните минувачи по новия мост, други дойдоха специално и  доведоха децата си.

С далекогледи и бинокли те наблюдаваха птиците в полет или накацали по клоните на върбите в наводненото пространството между Водното огледало и комплексАрпезос. В колонията гнездят гривеста чапла, малка бяла чапла, малък воден бик, нощна чапла, малък корморан и др. Част от тях са прелетни, но други зимуват тук. От зимуващите по Арда водолюбиви птици бяха наблюдавани зимно бърне, клопач, фиш, сива патица, кафявоглава,белоока и качулата потапници, ням лебед и много други.

Най-многобройни в Чапловата колония бяха малките корморани. При миграции и през зимата те образуват ята и загнезват обикновено към средата на април. Част от обитателите на колонията обаче вече показваха брачно поведение и формиране на двойки. Толкова ранно формиране на двойки се наблюдава за първи път в Чапловата колония. Вероятно по-меката зима е причина за това нетипично поведение.

Наблюдението на птиците бе част от отбелязването на Световния ден на влажните зони. Инициативата в Кърджали бе организирана отНовото тракийско злато (НТЗ) съвместно с Народно читалищеОбединение 1913и Българското дружество за защита на птиците.Целта ни е да запознаем хората с необходимостта от опазването на влажните зони и техните диви обитатели. Съхраняването им е важно за опазване на биоразнообразието, разказва Христо Христов, координатор по дива природа в НТЗ.

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруаридатата на подписването на Конвенцията за влажните зони с международно значение, по-известна като Рамсарска конвенция - първият международен договор, засягащ опазването на биоразнообразието. Тази година Денят премина под мототоВлажните зони съхраняват водата".

Вижте тук снимки от деня

Каракачанска овца

Каракачанската овца е най-близка до дивия предшественик на домашните овце –...

Прочети още

Младежки Екоклуб

Опазването на „зеленото злато“ - уникалното биоразнообразие на Източни...

Прочети още