Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Стратегията за туризма на Област Кърджали: 30 процента повече чужди туристи през 2015

Посещенията на чужди туристи да скочат с 30% до 2015 г. - това е един от акцентите в стратегията за развитие на туризма в Област Кърджали. Като предпоставка за привличане на инвестиции в сектора, а оттам и за икономически растеж на региона, се посочват новите археологически открития в Източните Родопи и интересът на потребителите към алтернативните форми на туризъм – културно-исторически, селски, религиозен, планински, ловен и риболовен.

Над два часа е продължила обществената дискусия през декември по основните детайли на документа, в който ключовите думи са устойчивост, приемственост, партньорство и запазване на местната идентичност, съобщава в. „Стандарт“. В срещата са участвали туроператори, представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес, музейни работници, общински специалисти.

Като най-силни страни на Източните Родопи са посочени благоприятното географско положение, богатото културно-историческо наследство, уникалната природа, живите традиции, автентичен фолклор и конкурентните цени. Като фактори, спиращи развитието на сектора са отчетени недоброто състояние на пътищата, трудният достъп на хората с увреждания до туристическите забележителности и недостатъчната реклама.

Необходима е по–добра координираност между регионалните и местните власти, частния и гражданския сектор, посочи областният управител на Кърджали Иванка Таушанова.

Виж тук пълния текст на проекта на стратегията

Каракачанска овца

Каракачанската овца е най-близка до дивия предшественик на домашните овце –...

Прочети още

Ферми и винарни

Винарска изба „Ямантиев“ - Ивайловград Избата е изцяло частна...

Прочети още