Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Биоземеделието и ползата му за биоразнообразието: опитът на Австрия и Хърватия

Ползите от биологичното земеделие за поддържане и увеличаване на биоразнообразието бяха представени през опита на Австрия и Хърватия по време на годишната среща на фокус-групите на „Новото тракийско злато“ през ноември в Стамболово.

Презентации направиха двама чуждестранни експерти по агро-биоразнообразие: Барбара Стойрер от Австрийския съвет по агроинженерство и развитие на селските райони – най-старата и водеща австрийска организация, занимаваща се с агроекология и зашита на природата, и Соня Кароглан от Екологика, хърватска организация с дългогодишен опит в работата за взаимодействието между земеделието и опазването на природата.

Ползата от биоземеделието, както изтъкна Барбара Стойрер, е не само в добре познатите факти, че: не се използват химически синтетични пестициди, намалява се броят на животни на дадена площ, полагат се грижи за почвата, висок е делът на полу-естествените райони, но и в ползата за местното биоразнообразие от видове. Тя представи и таблица, от която се вижда положителният ефект от биоземеделието върху растения, птици, бозайници, пчели, пеперуди и др. Историята на биоземеделието в Австрия е история на успеха. Днес биологичните ферми в Австрия наброяват 22 058, което е 14 процента от всички ферми в страната. На биофермите са падат 14 процента от обработваемата земя и 24 процента от пасищата. Интересен за фермерите от мрежата на НТЗ бе примерът с района Трумер Зеенланд. В регионалната инициатива “Organic-Hay-Region Trumer Seenland“ си сътрудничат биофермери, хлебари, производители на месо и сокове, предприемачи от туризма (60 биоферми, 30 бизнеса). Съвместното популяризиране на района е довело до повишено търсене на биологични продукти и по-високи цени.

Соня Кароглан също представи данни за положителното влияние на биоземеделието върху природата и даде конкретни примери защо това е така. Тя представи и информация защо по-високото биоразнообразие е добро за фермерите:

- Местообитанията с повече видове се адаптират по-добре към промените в околната среда -  има стабилни добиви през сухия период
-
По-голям брой на пчели и пчели и по-добро опрашване - по-високи добиви
-
По-голям брой полезни насекоми-хищници, които намаляват вредителите - намаляват загубите на добивите от културите
-
По-разнообразна флора и фауна в почвата водят до по-активен живот в нея -  намаляват почвените вредители  

За успеха на биоземеделието в Хърватия говорят следните цифри на регионално ниво – фермите с биомаслиновите насаждения са 167, а конвенционалните – 43, биолозята са 123, а конвенционалните – 28!

В рамките на компонента биоземеделие в проекта „Новото тракийско злато“ през 2012 г. бе направено първото в България базово проучване за влиянието на биоземеделието върху агро-биоразнообразието в конкретен целеви район като Източните Родопи. Първоначалните данни показват положителния ефект на НТЗ-биофермите върху биоразнообразието в района – напр. по-голям брой насекоми, бозайници и птици, отколкото в конвенционалните ферми. Проучванията ще продължат и през 2013 г. с индивидуални изследвания на агро-биоразнообразието от отделните НТЗ биофермери.

Барбара Стойрер

Соня Кароглан

 

 
 
 
 
 
 

Винопроизводители, винарни и дегустации

Винарна Тракия в село Поповец Дядо Димовото домашно вино е на пазара от 2012г....

Прочети още

Какво е Новото тракийско злато

"Новото тракийско злато” (НТЗ) в периода 2009-2014г е българо-холандски проект...

Прочети още