Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Студентско проучване за предизвикателствата пред туризма в Източните Родопи

“Новото тракийско злато“ (НТЗ) може да поеме стратегическа и водеща роля при свързването на различните организации в Източните Родопи. Това е основният извод в изследването на Мануела Илъкова, студентка в Университета във Вагенинген, Холандия. Тя отдели три месеца (септември – ноември 2012), за да проучи Предизвикателствата пред успешното включване на местните хора в развитието на туризма в Източните Родопи.

Проучването бе проведено на територията на четири общини – Кърджали, Крумовград, Ивайловград и Маджарово. Мануела е интервюирала общо 19 човека от целевите райони – представители на местните власти, фермери и предприемачи от туризма, като е обсъдила с тях три главни теми: участието на местните хора в предприемачеството в туризма, взимането на решения и сътрудничеството.

След като анализира отговорите, Мануела установява наличието на поляризация във възгледите на предприемачите в туризма от една страна и властите от друга. Настоящото взаимодействие между двете страни е доминирано от два основни фактора: различните приоритети на бизнеса и местните власти, както и тенденцията на двете страни да търсят вината в другия, което води до ниско ниво на координация между частния и публичния туристически сектор в Източните Родопи.  В допълнение, на този етап все още е ниска готовността сред интервюираните заинтересовани страни да официализират сътрудничеството, от което и двете страни - властите и бизнесът, се нуждаят, за да превърнат  потенциала на региона в реален и устойчив туристически продукт.

Друг извод на изследването е, че НТЗ може да изиграе ключова роля в инициативата да се изградят връзки между основните играчи в региона. Според изследването на  Мануела, очакваният принос на НТЗ за стимулиране на участието на местно ниво в областта на туризма, се изразява в:

Диверсификация на местния туристически продукт

-  Промотиране и популяризиране на Източните Родопи

Организиране на обучителни семинари и обмяна на опит

Предоставяне на бизнес ръководство и съвети

Ценни контакти в мрежата

Стажът на Мануела има и втори фокус – преглед на най-новата история и специфични социално-икономически проблеми в Източните Родопи. Районът се популяризира като място с уникално биоразнообразие („зелено злато“), богато историческо наследство, автентична култура и гостоприемство. Посетителите обаче търсят повече информация и се интересуват от социално-икономическите причини, довели до сегашното икономическо, и в частност туристическо развитие на Източните Родопи. Проучването на Мануела “Източните Родопи - Терра Инкогнита на България“ е успешен опит за запълването на тази празнина.

Досега общо десет студенти направиха своите стажове по зададени от НТЗ теми, главно по дива природа и туризъм. Резултатите от студентските проучвания са ценен принос за проекта „Новото тракийско злато“ и неговите цели. Екипът ни очаква през 2013 година интересът към Източните Родопи да доведе в района още холандски и български студенти.

Вижте тук презентацията на Мануела Предизвикателствата пред успешното включване на местните хора в развитието на туризма в Източните Родопи“, а тук -  “Източните Родопи  -  Терра Инкогнита на България“

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още

Младежки Екоклуб

Опазването на „зеленото злато“ - уникалното биоразнообразие на Източни...

Прочети още