Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

България разшири зоните си по Натура 2000

България разшири границите на своите 26 съществуващи зони от  “Натура 2000” и добавя още три нови обекта според последната актуализация на зоните в цяла Европа, обявени на сайта на Европейската комисия на 26 ноември.

Така България разширява допълнително с още 450 кв. км своята обширна мрежа и се нарежда сред държавите членки с най-високото ниво на завършеност на зоните от "Натура 2000".

Новите области в България подобряват покритието на мрежата заради местообитанията на няколко едри хищника като риса и вълка, на костенурката и няколко вида риба, както и заради няколко вида гори, ливади и степни местообитания.

В Източните Родопи има 9 защитени зони по Натура 2000 с обща площ (допреди днешното решение) от 233 347 ха.  Повече от половината от българската част на Източните Родопи е под европейска защита.

Последната актуализация добавя като цяло значителна площ от земната и морската част на мрежата, като засяга 20 държави членки, сред които е и България. Освен нея става дума за региони от Австрия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Холандия, Полша, Румъния, Испания, Швеция, Словакия и Великобритания.

Така броят на териториите от значение за общността е нараснал с 235 на 22 793, а разширяването на мрежата – с 3,4%, което прави общо 24 900 km². Мрежата от защитени територии е основният инструмент на Съюза за съхраняване на биологично разнообразие на континента.

 

Виж тук информация за Натура 200 в Източните Родопи

Виж тук как Натура 2000 спасява европейската дива природа, включително и в Източните Родопи - фотогалерия на НТЗ- експерта Стефан Аврамов

 
 
 
 

Защитена местност “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на...

Прочети още

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз...

Прочети още