Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Семинар за земеделски производители от Източни Родопи

Дванадесет земеделски производители участваха в семинар по отглеждане и преработка на биосусам на 8 април в Ивайловград.

Основни лектори бяха проф Ст. Каров (асоциация Екофарм – Пловдив) и Николай Тихов от фондация "Биоселена". Заедно с д-р В. Попов (Авалон България) те дадоха съвети на производителите за специфичните практики при отглеждането на сусам, защитата на растенията, преработката и търговията. Изтъкнато бе, че проектът "Новото тракийско злато"  (НТЗ) цели да насърчава кооперирането между производителите в региона.

Програмата включваше достатъчно време за неформални дискусии, в които производителите, преработвателите, обучаващите и представителите на общината обмениха опит и знания.

Сред участниците бяха раздадени и предизвикаха голям интерес наръчници за отглеждане на сусам и зърнени култури.

Участниците в семинара посетиха фабрика за производство на сусам и обсъдиха възможно сертифициране на биотахан и евентуална помощ от страна на НТЗ за преработването на сусамово олио, което би добавило значителна стойност към сусамовите продукти.

Групата на отглеждащите сусам се увеличи на 9 души (1 сертифициран и 8 в процес на сертификация) със около 1300 дка обработваема земя. Те бяха насърчени да регистрират малка кооперация (или асоциация) в Ивайловград, която да предоставя на производителите на сусам и други растителни култури от региона нужните пособия, семена, машини, помощ с пазара и др.  

Традиционни ястия

Източнородопски: Какво да закусим:  Гюзлеми – в Дивата ферма  Катми –...

Прочети още

Кулинарен пътеводител за Източните Родопи

Знаете ли какво е гюзлеми? Опитвали ли сте заешка баница  или пълнена тиква...

Прочети още