Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Участие на НТЗ в кръгла маса по биоземеделието в Източните Родопи

Координаторът по биоземеделие в „Новото тракийско злато“ (НТЗ) доц. Владислав Попов направи презентация за постиженията на проекта в Източните Родопи на кръгла масата „Екоземеделието в България и опитът на Източните Родопи“, която се състоя в рамките на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век“ на 28 септември в Кърджали.

Доц. Попов подчерта, че в резултат на активната работа на екипа на НТЗ в момента в Източните Родопи има две моделни биоферми (в селата Тополово и Горно поле, Община Маджарово), общо 34  фермери имат сертификат за биопроизводство или са в преход, 17 производители/преработватели са били компенсирани с 50% от годишните им сертификационни такси. С подкрепата на проекта в Ивайловградско ще се изгради цех за преработка на биологичен сусам. Този модел трябва да се използва и в Община Кърджали, посочи доц. Попов.

Нели Вълева, експерт в отдел „Биологично земеделие“ в МЗХ съобщи, че биологичното земеделие ще бъде приоритет на Министерството на земеделието и храните при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз през програмния период 2014 – 2020 г. Ще има зелени плащания, които ще бъдат 30 % от парите за преки плащания. Ще има отделно мярка „Биологично земеделие“. Въпреки кризата биологичното земеделие в страната бележи ръст и има добри условия за развитието му, изтъкна Вълева. В края на 2011 г. има регистрирани 1 054 производители, преработватели и търговци на биопродукти. Отглеждат се пщеница, ечемик, ръж, маслодайна роза, орехоплодни култури, ябълки, сливи и кайсии.

Препоръката на експерти на кръглата маса бе дребните стопани в Кърджалийско да се обединят в асоциации, за да могат да кандидатстват за финансиране по европейски проекти за биологично земеделие.

Туристически забележителности

Тази част на сайта описва богатствата на Източните Родопи. Като говорим за...

Прочети още

Исторически забележителности

Дяволският мост (Шейтан Кюпрю) Местоположение: Намира се на около 5 км...

Прочети още