Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Регистрирана бе фондация „Новото тракийско злато - България“

Наскоро бе регистрирана фондация „Новото тракийско злато – България". Фондацията има същото име, цели и лого както „Новото тракийско злато“ - проектът, който активно работи от 2009 г. в района на Източните Родопи. Новата фондация ще бъде юридическото лице за  инициативите на проекта. Целите на фондацията са:

  • Да съдейства за развитието и облагородяването на природата, възстановяването и опазването на животинските видове в България в сътрудничество с природозащитни организации, държавни и общински органи и физически и юридически лица;
  • Да съдейства за въвеждането и осъществяването на органично земеделие (включително екологична жътва) и предлагането на биопродукти;
  • Да стимулира екологичния туризъм в България в сътрудничество с местни предприемачи, регионални (туристически) организации и международни агенции;
  • Да търси по-нататъшно международно сътрудничество и да ангажира местни и чуждестранни физически и юридически лица, държавни и общински организации, за осъществяване целите, проектите и програмите на фондацията;
  • Да създаде (намери съществуващи) местни екологични организации, които ще продължат самостоятелно целите на фондацията.

 

Местните предприемачи са подкрепяни с опит и съфинансиране за да отворят къщи за гости и да предлагат туристически атракции, за да трансформират традиционните си ферми в биологични и да предлагат биохрана на гостите си и на посетителите в региона.

Проектът "Новото тракийско злато" (2009-2014 г.) е инициатива на двете холандски фондации АРК и Авалон в тясно сътрудничество с български партньори и експерти, както и с финансовата подкрепа на Пощенската лотария на Холандия. Новорегистрираната фондация  подкрепя текущите дейности по проекта, като ще проучи възможностите за нови проекти и финансиране след 2014 г.

Фондацията има тричленен управителен съвет с представители от България (Ива Тончева, експерт по ПР и комуникации в проекта „Новото тракийско злато“) и Холандия (Мартийн Ланкестер, основател и изпълнителен директор на Фондация АВАЛОН и Франк Зандеринк, международен координатор във Фондация AРК и ръководител на проекта „Новото тракийско злато“).

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в...

Прочети още

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още