Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Влизат в сила правилата за производство на биологично вино

От 1 август 2012 влизат в сила правилата за производство на биологично вино, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Идеята за създаване на специфични правила за производството на биологично вино е от 1991 г., когато е издаден първият регламент за биологично производство в ЕС.

Според разпоредбите на новия регламент биологичното вино е произведено от биологично грозде при прилагане на определени технологични практики. Новите изисквания са свързани с прилагане, при определени условия, на някои енологичните практики и процеси, които са широко разпространени и засега нямат алтернатива, като: топлинна обработка, филтриране, обратна осмоза, използване на йоннообменни смоли.

Изключени са практики, които са подвеждащи по отношение на истинската същност на биологичното вино, като концентрация със студ, намаляване на алкохолното съдържание, десулфитиране чрез физични методи, електродиализа и използване на катионни обменители.

В специална глава от регламента са описани разпоредби за максималното съдържание на сулфати - с 50 mg/L по-ниски в сравнение с конвенционалните вина за червено, бяло и розе; съдържанието на остатъчна захар трябва да е по-ниско от 2 g/L, за всички останали вина има намаление от 30 mg/L, в сравнение с конвенционално произведените вина.

Предимствата на новите правила за производство на биологично вино са свързани с ясното разграничаване на използваните практики при производство на биологично вино от биологично грозде и дава гаранции на потребителя.

Виж тук повече

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз...

Прочети още

Приключения в Родопите

От 2014 г следете актуални програми и приключения в Родопите на...

Прочети още