Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Обучителен семинар за производителите на биологични зърнени култури в Източните Родопи

Тринадесет биологични и в преход производители от мрежата на „Новото тракийско злато“ (НТЗ) в Източните Родопи участваха в обучителен семинар по агро-техники за производството на биозърнени култури и препарати за растителна защита, който се състоя на 4 юли в демонстрационната биоферма в село Тополово, Община Маджарово. Семинарът беше организиран от НТЗ в партньорство с Аграрния университет - Пловдив (преподаватели) и с водеща компания в органичното торене и органичната растителна защита (информация, мостри и демонстрационни, ноу-хау и опит).

Семинарът имаше за цел да:

  • предостави на производителите от мрежата на НТЗ знания и умения в отглеждането и съхранението на биологични зърнени култури (ръж, пшеница, овес и др.), както и на сусам в целевите райони на проекта в Източните Родопи.

  • запознае участниците с новите видове български и европийски органични торове и препарати за растителна защита, които могат да бъдат използвани в биофермите в Източните Родопи.


Четиримата обучители и консултанти засегнаха теми, свързани с биологичното производство на зърно като възстановяването и поддържането на почвеното плодородие, техники за отглеждане, прибиране и съхранение на реколтата, растителна защита, сертифициране, преработка и търговия и др.
Бяха дадени и множество практически съвети. Лекторите поеха ангажимент редовно да предоставят помощ на биологичните производители от Източните Родопи – както на място, така и онлайн.

Координаторът на биологично земеделие в проекта НТЗ доц. Владислав Попов и неговият помощник Георги Койчев проведоха допълнителни срещи с двете целеви групи от Стамболово (производители на биогрозде и вино) и Ивайловград (производители на сусам и зърно), за да координират използването на нова земеделска техника, както и да разяснят въпроси, свързани с производството и търговията на био и в преход продукти от Източните Родопи.

Програмата предостави възможност за неформални разговори, по време на които производители, преработватели и лектори обмениха информация, опит и знания.

На участниците в семинара бяха раздадени брошури и наръчници за биологично производство на зърно, биоторене и растителна защита.„Снимай! Не убивай!“ - wildlife пленер

Заедно с партньорите ни от Фотосинтезис Ви каним заедно да уловим красотата...

Прочети още

Каракачанска овца

Каракачанската овца е най-близка до дивия предшественик на домашните овце –...

Прочети още