Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Логото на ЕС за биологични продукти става задължително

От 1 юли 2012 г. логото на Европейския съюз за биологичните продукти ще е задължително за всички предварително пакетирани биологични хранителни продукти, произведени в държавите от ЕС и отговарящи на необходимите стандарти. За неопакованите и вносните биологични продукти логото ще бъде незадължително. Запазва се и възможността да се поставят и частни, регионални или национални знаци наред със знака на ЕС.

Логото на ЕС за биологичните продукти, познато като „европейски лист“, е въведено на 1 юли 2010 г. За да се улеснят операторите в адаптацията им към новите правила и за да се избегне безсмисленото изхвърляне на съществуващите опаковки, бе разрешен двегодишен преходен период, преди то да стане задължително за всички продукти. Наред с логото в близост трябва да фигурира кодът на контролния орган и мястото на производство на земеделските суровини.

През последните години се наблюдава постоянно нарастване на потреблението на биологични продукти в ЕС, като в момента техният пазарен дял в Съюза е около 2 %. Производството също се е увеличило значително през изминалото десетилетие — днес около 5 % от всички земеделски площи в Съюза и над 2 % от стопанствата (повече от 200 000 ферми) са сертифицирани като биологични.

В България през 2011 г. биологичното производство бележи ръст и следва световните тенденции на нарастване на площите и производството, което се дължи на засилено търсене на продукцията на световния и европейския пазар. През 2011г. площите в система на контрол у нас (площи в преход и площи, преминали преходния период - 26 622 ха) са нараснали с около 3,80% спрямо 2010 г.

Виж повече на сайта на Министерството на земеделието и храните

Винопроизводители, винарни и дегустации

Винарна Тракия в село Поповец Дядо Димовото домашно вино е на пазара от 2012г....

Прочети още

Пътеводител на Източните Родопи

Посетете Източните Родопи и използвайте този сайт, за да изберете къде да...

Прочети още