Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Родопски кремове в „Гюмюрджински снежник”

Експерти на „Новото тракийско злато” преброиха наскоро над 40 цъфнали родопски крема (Lilium rhodopaeum) на територията на защитената местност „Гюмюрджински снежник”.

Родопският крем е локален родопски ендемит, който обитава умерено влажни ливади и пасища около границата с Гърция - от Кирково до Смолян - в буковия и иглолистния пояс. Родопският крем е многогодишно луковично растение. Стъблото му е високо 35–130 cм. Цъфти с красиви жълти цветове – на брой от един до три.

Видът е включен в Червената книга със статут „критично защитен”. Цялата световна популация не надвишава няколко хиляди растения и е силно фрагментирана.

Защитената местност „Гюмюрджински снежник” обхваща площ от почти 2000 ха. Обявена е през 2003 година за защитена за опазване на родопския крем и на вековни букови гори с ела, тис и джел.

Очаква се маршрут, преминаващ през “Гюмюрджински снежник”, да бъде включен в пътеводителя на английски за природолюбители Crossbill, който ще излезе през 2013 година.

 

Виж тук повече за  “Гюмюрджински снежник, а тук - за флората на Източните Родописнимка: Стефан Аврамов

Младежки Екоклуб

Опазването на „зеленото злато“ - уникалното биоразнообразие на Източни...

Прочети още

„Снимай! Не убивай!“ - wildlife пленер

Заедно с партньорите ни от Фотосинтезис Ви каним заедно да уловим красотата...

Прочети още