Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Рекорден брой двойки белоглави лешояди в Източни Родопи

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) съобщава за рекорден брой белоглави лешояди в Източните Родопи.

В края на първата десетдневка на месец април е приключил мониторингът на заетите гнездовища на белоглави лешояди в района на Източни Родопи. Посетени са били всички гнездови скали по поречието на река Арда. От общо наблюдаваните 60 двойки със заети гнезда, 12 са с излюпени малки, 34 от двойките все още мътят, като една част от тях най-вероятно са вече с малки, които екипът на БДЗП не е успял да установи поради положението на гнездовите ниши. Мониторингът показва, че засега неуспешните двойки са едва 14, което е много добър показател спрямо предишните години, съобщават от Дружеството. Миналата година двойките белоглави лешояди  са били 56.

По време на мониторинга е отчетена и числеността на лешоядите на скалите за нощуване, като екипът е установил над 20 индивида предимно в преходно оперение.

Опазването на белоглавия лешояд е една от най-успешните дейности на БДЗП. Данните от мониторинга, извършван вече за 25-та поредна година, показват, че в края на 80-те години размножаващите се двойки са били едва 13, докато през изминалата година е отчетен абсолютен максимум на популацията - 56 размножаващи се двойки.

Наблюденията ще продължат и през следващите месеци за да се установи гнездовият успех и броят на успешно излетелите малки.

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още