Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Удължен е срокът за кандидатстване по лозарската програма

До 15 юни 2012 се удължава срокът за подаване на единни заявления за подпомагане по мерките на „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.” Целта е по-голям брой земеделски стопани да се включат в програмата, съобщи Министерството на земеделието и храните.

По Националната винарска програма могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения. Те трябва да са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН).

В периода 19 март – 23 март 2012 г. ДФ „Земеделие” изплати финансова помощ от 884 039 лв. по „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.”  От началото на финансовата година (15 октомври 2011) до моментa по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” са изплатени общо 12 157 189 лв. Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор се прилага в България за периода 2008/2009 – 2013/2014 г. Общият бюджет по програмата до 2014 г. е 112 683 000 евро.

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния...

Прочети още

Първата биотаханджийница в България

Първата биотаханджийница в България - Биотера – Ивайловград ООД, бе открита на...

Прочети още