Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Възстановява се благородният елен в Източните Родопи

През януари българско-холандският проект „Новото тракийско злато“ продължава работа по възстановяването на дивата природа в Източните Родопи. След тарпаните (диви коне), които бяха реитродуцирани през септември 2011, ще бъде направена и втора реинтродукция – на благородни елени.

 „Новото тракийско злато“ и  Националното ловно рибарско сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България започват сътрудничество в природния резерват „Студен кладенец“. До края на януари 15 благородни елена ще бъдат доставени за разселване в ловно стопанство „Студен кладенец”. След 40-дневен карантинен престой, те ще бъдат преместени в оградена площ от 20 ха. През юни елените ще бъдат пуснати в природата, като преди това ще им бъдат поставени GPS - GSM предаватели, за да бъдат наблюдавани къде се движат и какво правят. За да бъде гарантирано опазването им, ловното стопанство ще осигури допълнителна охрана.

Целта на проекта е след десет години в тази част на Източните Родопи да има популация от минимум 50 свободно живеещи благородни елена.

Благородният елен е едно от често рисуваните диви животни в тракийските гробници.  За съжаление, почти е изчезнал от района заради бракониерство. В момента има запазени няколко десетки екземпляра  по граничните части на Източните и Западни Родопи в  Държавно ловно стопанство Женда.

Ловно стопанство „Студен кладенец” обхваща територия от около 5600 ха по южния бряг на язовир „Студен кладенец” в района на Бойник планина. Районът е известен със своето богато биоразнообразие. Стопанството подслонява популация от над 1000 елена-лопатара, които обитават района свободно. Стопанството има стабилна популация от вълци. Има и много орли и лешояди То е и последното гнездово находище на черния лешояд в България. Територията на стопанството се посещава от няколко хиляди чуждестранни екотуристи, които са привлечени основно от възможността да наблюдават и снимат застрашени от изчезване животни  като черни, белоглави и египетски лешояди.

Ловно стопанство „Студен кладенец” и проектът „Новото тракийско злато“ работят по съвместна програма за развитие на екотуризма в района. Стимулиране на развитието на екотуризма е ключов елемент в програмата.

Исторически забележителности

Дяволският мост (Шейтан Кюпрю) Местоположение: Намира се на около 5 км...

Прочети още

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен...

Прочети още