Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Традиционно среднозимно преброяване на водолюбивите птици в Източните Родопи

1 000 водолюбиви птици от 10 вида бяха регистрирани около язовир Ивайловград и поречието на река Арда в Източните Родопи по време на традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което се състоя  между 13 и 15 януари 2012 г.  Най-многобройни бяха зеленоглавите патици, следвани от големия корморан, кафявоглавата потапница, малкия и големия гмурец.

В преброяването участваха млади доброволци от Кърджали и Маджарово, водени от Марин Куртев.

Преброителите са наблюдавали двойка морски орли, гнездяща в близост до яз. „Ивайловград”. Морският орел е най-едрият орел в Европа и е изключително рядък. Във вътрешността на страната са известни едва три находища на вида.

Тазгодишното преброяване на птици в Източните Родопи бе част от младежка образователна програма на българско-холандския проект за устойчивото развитие на района "Новото тракийско злато". Млади хора бяха обучавани да разпознават птиците и да боравят с полеви наръчници за наблюдението им.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).  Виж информацията от БДЗП.

Маджарово

Маджарово е малък град, разположен в североизточната част на Източните...

Прочети още

Екопътеки

Екопътека от Болярци до ПерпериконОбцина Кърджали, Източни РодопиПреди...

Прочети още