Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Нов проект в областта на биоземеделието

ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО (СОК) НА ОБУЧЕНИЕТО В СЕКТОР ТЪРГОВИЯ С БИОПРОДУКТИ - ECOQUALIFY III

ПРОЕКТ НОМЕР 2010-1-GR1-LEO05-03967 – НА ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ

Пазарът на биопродукти в Европа се разширява.  Годишният ръст е между 10 и 15%.  Производството на биологични храни е стриктно регулирано в Европейския съюз. Някои специфични изисквания трябва да бъдат разработени, не само за да се постигне икономическа продуктивност докато се спазват стандартите, но и да се предоставят нови знания, умения и компетенции за биологичните търговци относно сертификацията, изискванията за акредитация, лицензиране и др.

Като част от инициативата Еко-Квалификация (Eco(co)-Qualify), 20 партньори от 10 страни разработиха и разпространиха основите на система за осигуряване качеството на обучение на търговците на биопродукти. Във втората фаза на проекта,  E(co)-Qualify II, бе разработена една подробна система за осигуряване качеството на продължаващото обучение на търговите на биопродукти в Европа. Третата фаза, т.е. настоящият проект E(co)- Qualify III, предвижда трансфер на тази система към държави, които не са имали възможност да се възползват от натрупаните знания по време на първите две фази.  На базата на тези знания, Системата за осигуряване на качеството (СОК) на обучение ще бъде адаптирана и тествана на национално ниво. СОК ще бъде модифицирана и адаптирана към нуждите и условията на националните системи на обучение. Намеренията за въвеждането на СОК кореспондират с желанието на партньорите да предложат биообразование за търговците, което да покрива нивото на международните критерии и рамката на ЕС.          

Повече информация в Интернет на адрес: http://ecoqualifyiii.cs.teilar.gr/home/

Резервати

Резерват Вълчи дол Резерватът Вълчи дол е единственият строг резерват в...

Прочети още

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още