Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Резултати

Туристически забележителности

Тази част на сайта описва богатствата на Източните Родопи. Като говорим за природа по–голяма част от Източните Родопи попада в Натура 2000. Според...

Пещери

Пещера „Карангил“  Местоположение: с. Широко Поле, източно от град Кърджали Произход: Образувана е във варовикови скали, триетажна, с дълбочина 650 м. ...

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния бряг на река Арда, източно от гр. Маджарово.  Това е една от най-живописните и...

Защитени територии

Местата от най-голямо значение за опазване на дивата природа се обявяват за защитени територии и в тях човешките дейности са ограничени или забранени, а това се...

Защитена местност “Гюргена”

ЗМ Гюргена е с площ 72,40 ха и е обявена със заповед № 649 от 23.11.2000 г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското дружество за...

Защитена местност “Орешари”

ЗМ Орешари е с площ 55 ха. Обявена е със заповед № 274 от 23.08.1999 г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското дружество за защита...

Защитена местност “Рибино

ЗМ „Рибино“ е с площ 66,30 ха. Обявена е със заповед № 583 от 02.11.2000г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел опазване на...

Кърджали

  Звезди искрят над древната Ахрида, родопски неугасващи звезди, а Арда струя сребърна заприда и с глас Орфеев приказка реди.     Кърджали е град в...

Кърджали

Таня Рангелова Винаги съм харесвала Родопите. Тази планина сякаш крие магическа сила в себе си и винаги когато отида там едновременно се успокоявам и ...

Защитена зона Крумовица

BG0002012 Площ – 11183 ха Защитената зона обхваща долини в средното течение на река Крумовица и на вливащата се в нея река Дюшун дере с прилежащите към тях ...

Дъждовница, Снежинка и други годишни времена в Родопите

През август - в жегата, името Дъждовница изплува почти като обещание. Селото се намира в Източните Родопи, над язовир Кърджали, околните хълмовете и скалите...