Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Резултати

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния бряг на река Арда, източно от гр. Маджарово.  Това е една от най-живописните и...

Защитена местност “Патронка”

Патронка се намира на южния бряг на река Арда, източно от гр. Маджарово.  Това е една от най-живописните и недостъпни части от долината на Арда, където брегът...

Защитена местност Меандрите на Бяла река

ЗМ "Меандрите на Бяла река" е с площ 1531, 98 ха. Обявена със заповед № РД-474 от 11.07.2001 г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел...

Защитена местност “Хамбар дере”

ЗМ Хамбар дере е с площ 101,10 ха. Обявена е със заповед № РД-427 от 29.10.1999г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел  опазване...

“Гюмюрджински снежник”

 ЗМ “Гюмюрджински снежник” е с площ 1926,40 ха. Обявена със заповед № РД-153 от 21.02.2003 г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на...

Защитена зона Бяла река

BG0002019 Мястото обхваща водосбора на Бяла река в най-югоизточната част на Източните Родопи, непосредствено до държавната граница с Гърция. То включва...

Защитена зона Мост Арда

BG0002071 Намира се в Югоизточна България в Източните Родопи. Обхваща поречието на река Арда от село Рабово до град Маджарово и северните части на Иранов рид....