Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Резултати

Водни приключения

Толкова възможности за водни приключения само в Източните Родопи. ЯЗОВИР КЪРДЖАЛИ На язовир Кърджали в зона за отдих "Енчец" се намира гребна база "Енчец",...

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното разнообразие заема Натура 2000. Тя представлява мрежа от защитени зони в Европа,...

Защитена зона Язовир Ивайловград

BG0002071 Мястото се намира в Източните Родопи, Югоизточна България. Обхваща язовир на река Арда и околните планински склонове от селата Бориславци и Сеноклас...