Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Резултати

index1

Дива природа Източните Родопи са царството на грабливите птици и орхидеите в България. Тук е най-голямата популация на вълк и най-значимите местообитания на...

Какво е Новото тракийско злато

"Новото тракийско злато” (НТЗ) в периода 2009-2014г е българо-холандски проект за по-зеленото бъдеще на Източните Родопи. Основната му цел е развитието на...

Екипът на проект НТЗ

  Франк Зандеринк  - ръководител проект Франк е роден през 1962 г. Завършил е Аграрния университет във Вагенинген, Холандия (горско стопанство със...

Публикации

Веломаршрут популяризира селския туризъм - Agrotv.bg, 06.03.2014 Показват изчезналите диви коне - тарпани - Дарик, 21.01.2014 Показват изчезналите диви коне – тарпани - EuroPlovdiv,...

Местни водачи

Георги Кючуков – 35 г, живее в град Кърджали, женен, с две деца. Дипломиран екскурзовод на исторически и археологически обекти, бакалавър „История“ и...

Екипът на Новото тракийско злато сега

Понастоящем продуктите и дейностите, разработени по компонент "Туризъм" се управляват от "Габи Тур" ЕООД, а мрежата на Новото тракийско злато в Източните Родопи се...

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен (Момчилградско), в дълбок дол, наричан от местните хора Габъз дере....

Защитени видове

1. Растения: Досега в Източните  Родопи са открити 1944 вида растения. От тях: -  84 са включени в Червената книга на България -  37 са балкански ендемити -  22 са...

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния бряг на река Арда, източно от гр. Маджарово.  Това е една от най-живописните и...

Каменнта сватба

Местоположение: Намира се до с. Зимзелен, на около 3 км. източно от Кърджали. Забелязва се отдалеч заради специфичното оцветяване на скалата в бяло и розово, ...

Резерват Вълчи дол

Резерватът Вълчи дол е единственият строг резерват в Източните Родопи. Намира се на територията на община Крумовград, в землището на с. Бойник и заема площ от...

Защитена местност “Патронка”

Патронка се намира на южния бряг на река Арда, източно от гр. Маджарово.  Това е една от най-живописните и недостъпни части от долината на Арда, където брегът...

Защитена местност “Момина скала”

ЗМ Момина скала е с площ 782,03 ха. Обявена със заповед № РД-475 от 11.07.2001 г. на МОСВ, по предложение на Българско дружество за защита на птиците с цел опазване на...

Защитена местност “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на МОСВ по предложение на Българско дружество за защита на птиците с цел опазване на...

Защитена местност Големият сипей

ЗМ Големият сипей е с площ 653,9 ха. Обявена със заповед № РД-471 от 11.08.2001г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското...

Защитена местност “Гюргена”

ЗМ Гюргена е с площ 72,40 ха и е обявена със заповед № 649 от 23.11.2000 г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското дружество за...

Защитена местност Меандрите на Бяла река

ЗМ "Меандрите на Бяла река" е с площ 1531, 98 ха. Обявена със заповед № РД-474 от 11.07.2001 г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел...

Защитена местност Дупката

ЗМ Дупката е с площ 6,5 ха. Обявена е със заповед № РД-328 от 08.05.1992г. на МОСВ. ЗМ Дупката се намира непосредствено над гр. Ивайловград и включва природна...

Защитена местност “Хамбар дере”

ЗМ Хамбар дере е с площ 101,10 ха. Обявена е със заповед № РД-427 от 29.10.1999г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел  опазване...

Защитена местност “Орешари”

ЗМ Орешари е с площ 55 ха. Обявена е със заповед № 274 от 23.08.1999 г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското дружество за защита...

Защитена местност “Рибино

ЗМ „Рибино“ е с площ 66,30 ха. Обявена е със заповед № 583 от 02.11.2000г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел опазване на...

“Гюмюрджински снежник”

 ЗМ “Гюмюрджински снежник” е с площ 1926,40 ха. Обявена със заповед № РД-153 от 21.02.2003 г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на...

Туристически услуги

Туристически фирми и организации, предлагащи услуги в сферата на алтернативния туризъм в Източните Родопи     Габи Тур ЕООД, гр. Кърджали - туристическа...

Кърджали

  Звезди искрят над древната Ахрида, родопски неугасващи звезди, а Арда струя сребърна заприда и с глас Орфеев приказка реди.     Кърджали е град в...

Маджарово

Маджарово е малък град, разположен в североизточната част на Източните Родопи. Жителите му наброяват 500 души. Градът носи името на своя бранител от 1913 г – ...

Търговски вериги, магазини и организации:

Метро кеш енд кери www.metro.bg Пикадили www.piccadilly.bg Фантастико www.ff-bg.net ЦБА Коме www.cba.bg Хит www.hit-hypermarket.bg Промаркет www.promarketbg.com Елемаг www.elemag.bg Карфур www.carrefour.com Слънце...

Прессъобщения

УИКЕНД НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ. Пет години проект „Новото тракийско злато“ - 17.03.2014 „Новото тракийско злато“ на БиоАгра 2014 -...

Екопътеки

Екопътека от Болярци до ПерпериконОбцина Кърджали, Източни РодопиПреди повече от 5 хилядолетия древните хора започнали да почитат и носят дарове на Скалата....

Веломаршрут Рудопия

Разработен и маркиран на сдружение "Байкария". 440 км дължина, смесено каране по асфалтови и черни пътища, от Велинград до Мезек, спане на палатки, планинско...

Градската лястовица

Градската лястовица Градската лястовица отдавна е част от градския пейзаж. Широко разпространена в в Европа, Азия, Африка, тя гнезди по сгради, мостове, без...

Биоразнообразие и дива природа

Източните Родопи са разположени в най-южната част на България. Те заемат по-ниските източни части на Родопския масив. На юг граничат с Егейската низина, на север и...

Природни забележителности

Вкаменената гора   Местоположение: в землището на село Равен (Момчилградско), в дълбок дол, наричан от местните хора Габъз дере. Трудно се намира без...

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното разнообразие заема Натура 2000. Тя представлява мрежа от защитени зони в Европа,...

Защитена зона Крумовица

BG0002012 Площ – 11183 ха Защитената зона обхваща долини в средното течение на река Крумовица и на вливащата се в нея река Дюшун дере с прилежащите към тях ...

Защитена зона Студен кладенец

BG0002013 Площ – 15 995 ха Язовир, създаден в скално дефиле на река Арда, с отвесни скали, стръмни брегове с оскъдна растителност и намиращите се в съседство ...

Защитена зона Маджарово

BG0002014 Площ – 3550 ха Маджарово обхваща част от дълбока, тясна долина на река Арда, заобиколена от планински склонове и на места високи до 150 м скални масиви....

Защитена зона Бяла река

BG0002019 Мястото обхваща водосбора на Бяла река в най-югоизточната част на Източните Родопи, непосредствено до държавната граница с Гърция. То включва...

Защитена зона Мост Арда

BG0002071 Намира се в Югоизточна България в Източните Родопи. Обхваща поречието на река Арда от село Рабово до град Маджарово и северните части на Иранов рид....

Защитена зона Язовир Ивайловград

BG0002071 Мястото се намира в Източните Родопи, Югоизточна България. Обхваща язовир на река Арда и околните планински склонове от селата Бориславци и Сеноклас...

Защитена зона Харманлийска река

BG0002092 Харманлийска река се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина. Обхваща хълмист район около долината на Харманлийска река, западно от...

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в Европа. Голямото разнообразие на местообитания, влиянието на Средиземно море и...

Природосъобразно пашуване и едрите тревопасни в Източни Родопи

Природосъобразното пашуване на едри тревопасни е ключов процес за устойчивото развитие и естественото поддържане на екосистемите. При природосъобразното...

Биоразнообразие - връзки

Помощ за египетския лешояд Червена книга на Република България Natura 2000 Rewilding Europe Български портал за биоразнообразието Българската флора онлайн Flora...

Дни на тарпаните

27, 28, 29 април 2012 Източни Родопи с.Сбор, общ. Крумовград   Един празник на пролетта и дивата природа! 27 април 2012 - петък 13.30 Откриване на...

„Снимай! Не убивай!“ - wildlife пленер

Заедно с партньорите ни от Фотосинтезис Ви каним заедно да уловим красотата на дивата природа през обектива, вместо през оптическия мерник, да я съхраним и...

Младежки Екоклуб

Опазването на „зеленото злато“ - уникалното биоразнообразие на Източни Родопи е ключово за философията на „Новото тракийско злато“ (НТЗ) , а...

Арда тече под балкона ни!

Арда тече под балкона ни! Странна река – знаеш накъде върви, а течението сякаш е в обратната посока. Да, смее се домакинята ни – и тя в началото дълго...

Маджарово - пътепис

Маджарово лежи в котловина, изваяна в пределите на отдавна угаснал двукратерен вулкан. Покрай преминаващата в лоното му Арда, чието име, според преданията, на...

Фауната на Източни Родопи

Разнообразните естествени местообитания в Източните Родопи са дом за много животински видове. Установени са 4329 вида, характерни както за континентална...

И победителят е...

Четирима са победителите в третото издание на конкурса „Източните Родопи – вкуси дивата природа“, организиран от „Новото тракийско злато“ (НТЗ):...

Откраднати мигове

Слънчевите лъчи смело се вмъкват през прозорците на автомобила, хвърляйки закачливи и бързо изчезващи сенки около нас, докато се движим по криволичещия път,...

За Лисиците, черните щъркели и камъните, които си тежат на мястото

Погледнато от високото, от село Лисиците не е останало много. Купчина къщи, прашни пътища и един мост. До тук няма организирани пътувания, няма хотели, няма път....

Дъждовница, Снежинка и други годишни времена в Родопите

През август - в жегата, името Дъждовница изплува почти като обещание. Селото се намира в Източните Родопи, над язовир Кърджали, околните хълмовете и скалите...

Стамболово

Стамболово е най-северно разположеният регион в Източните Родопи, известен с производството на вина с превъзходни вкусови качества. Стамболово предлага...