Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Резултати

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния бряг на река Арда, източно от гр. Маджарово.  Това е една от най-живописните и...

Защитена местност “Гюргена”

ЗМ Гюргена е с площ 72,40 ха и е обявена със заповед № 649 от 23.11.2000 г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското дружество за...