Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Резултати

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния бряг на река Арда, източно от гр. Маджарово.  Това е една от най-живописните и...

Защитена местност Големият сипей

ЗМ Големият сипей е с площ 653,9 ха. Обявена със заповед № РД-471 от 11.08.2001г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското...