Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Какво е Новото тракийско злато

"Новото тракийско злато” (НТЗ) в периода 2009-2014г е българо-холандски проект за по-зеленото бъдеще на Източните Родопи. Основната му цел е развитието на устойчиви инициативи, които насърчават предприемачеството и съчетават биоземеделие, опазване на природата и развитие на екотуризма.

От 2014г марката "Новото тракийско злато" се наследява от мрежата от фермери и предприемачи в Източните Родопи, развиващи селски и екотуризъм, основан на природните ресурси, натуралните земеделски продукти и туристическите атракции. Мрежата се координира от "Габи Тур ЕООД" чрез поддръжка на този сайт и фейсбук страницата.

През 2014г се създава и фондация "По-диви Родопи", която наследява работата на екипа по биоразнообразие и дива природа. Вижте повече инфо ТУК

Проектът "Новото тракийско злато" в периода 2009-2014 г е финансиран от Националната пощенска лотария на Холандия, най-голямата благотворителна лотария в страната.

Холандски и български експерти по екотуризъм, устойчиво развитие,  биоразнообразие/дива природа, биологично земеделие, ПР и комуникации участват в проекта. Екипът включва две холандски експертни организации – АРК с опит във възстановяването на природата и Авалон, специализирана в биологично земеделие. Български партньорски организации са Българското дружество за защита на птиците, фондация „Биоразнообразие“, фондация „Приятели на родопските крави“, Габи Тур ЕООД, Таофес ООД.

Проектът „Новото тракийско злато“ прилага уникален подход на работа, съчетавайки три компонента под една обща марка:

Дива природа и биоразнообразие
Този компонент   има за цел създаването и опазването на една от най-богатите диви територии в Европа - Източни Родопи. Възстановяване на основни екологични процеси, насърчаване на устойчивото управление и природосъобразно използване на ресурсите са сред приоритетите. Акцентът е върху ключовата роля на дивите тревопасни животни и информирането на местното население. Великолепният пейзаж и богатото биоразнообразие са „зелено“ злато за екотуризма, затова и опазването на дивата природа в Източните Родопи е основа за развитие на алтернативна "зелена" икономика.

Биологично земеделие
Биоземеделието, съчетано с екотуризъм, създава нови работни места, повишава стандарта на живот и намалява обезлюдяването на селските райони. „Новото тракийско злато“ го постига чрез обмяна на опит и обучения на фермери, създаване на демонстрационни ферми и стимулиране на фермерите да съчетаят земеделската си дейност със селски и екотуризъм. НТЗ подкрепя и усилията на фермерите чрез маркетинг и реклама на техните продукти.

Устойчив туризъм
Източните Родопи са чудесна дестинация за екотуризъм - красива природа, разнообразна флора и фауна, богато културно наследство. Чрез инвестиране в обучения и обмяна на опит и консултантски услуги в туризма, проектът насърчава местните фермери и предприемачи да разработват устойчиви туристически инициативи. Сред приоритетите на компонент Туризъм са продуктово планиране, повишаване качеството на туристическите услуги и маркетинг на дестинация Източните Родопи на национално и международно ниво.

Вижте тук брошурата от 2011 г.

 
 
 
 
 
 
 

Винопроизводители, винарни и дегустации

Винарна Тракия в село Поповец Дядо Димовото домашно вино е на пазара от 2012г....

Прочети още

Екопътеки

Екопътека от Болярци до ПерпериконОбцина Кърджали, Източни РодопиПреди...

Прочети още