Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Въведение в професията на планиснкия водач

Дванадетет бяха участниците в специализирано обучение „Въведение в професията на планинския водач",

обучение

организирано по проект „Новото тракийско злато" в четири поредни седмици от 28 октомври до 19 ноември 2010. Програмата засегна основни теми, разделени в 4 модула - Туризъм, Планинарство, Долекарска помощ и Социална психология.

Пълният курс на обучение за планински водачи трае 9 месеца и се провежда в София от асоциация „Планини и хора". Нашето обучение имаше за цел да даде основни насоки при воденето на туристически групи в планината. Тъй като проекта има за цел да развие алтернативни форми на туризъм в Източните Родопи, по време на обучението бяха взети под внимание специфичните характеристики на нашата планина и акцентът беше поставен върху развитието на екотуризма.

Участници бяха ученици от екоклуб Родопи, екскурзоводи с профил „Археологически

екотуризъм

туризъм", археолози и водачи „Орнитоложки туризъм" от Кърджали и Маджарово. Програмата и лекторите бяха подбрани със съдействието на Българска асоциация за алтернативен туризъм. Всички участници ще получат удостоверения за завършен подготвителен курс. Mясто на провеждане - семеен хотел Трифон Зарезан на язовир Кърджали. Проект Новото тракийско злато се финансира от националната пощенска лотария на Холандия.

Кулинарен пътеводител за Източните Родопи

Знаете ли какво е гюзлеми? Опитвали ли сте заешка баница  или пълнена тиква...

Прочети още

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още