Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Фермери и собственици на гори могат да кандидатстват за консултантски услуги от 14 ноември

На 14 ноември започва нова мярка от Програмата за развитието на селските райони (ПРСР) – 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори”. Заявления по мярката ще се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие” до 22 декември, съобщава Министерството на земеделието и храните.

Целта на мярката е да повиши техническите и икономически знания на заетите в селските и горски стопанства и да помогне за по-доброто им и устойчиво управление. По нея могат да кандидатстват физически и юридически лица и техните сдружения, както и еднолични търговци и общини. Кандидатите ще имат възможност да получат комплект от консултации, които обхващат оценка на стопанствата, информация и съвети от регистрирани доставчици на консултантски услуги.
    
Бюджетът за посочения период на прием е близо 13 млн. евро.  Максималната финансовата помощ е 80% от одобрените разходи, но не повече от 1 500 евро за фермери и 240 евро за собственици на гори.   
    
Подробности за реда на кандидатстване могат да бъдат изтеглени от тук: http://www.prsr.bg/merki/M%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-114/35/index.html

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в...

Прочети още

Пътеводител на Източните Родопи

Посетете Източните Родопи и използвайте този сайт, за да изберете къде да...

Прочети още