Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Започва проект „Завръщането на египетския лешояд”

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) обяви, че Европейската комисия реши да финансира предложението му за спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция и по неговия миграционен път, озаглавена "Завръщането на Феникса". Това съобщава сайтът на дружеството. Предложението е съвместна инициатива на БДЗП, Гръцкото орнитологично дружество и WWF Гърция и Кралското дружество за защита на птиците на Великобритания.

Целевият вид е египетски лешояд (Neophron percnopterus), най-застрашеният европейски лешояд, който наскоро беше обявен за световно застрашен (EN). Египетският лешояд е и вид, чието опазване ще е от голяма полза и за други видове лешояди, както и други приоритетни за опазване видове хищни птици, с която споделя подобни гнездови и хранителни местообитания и е изправен пред сходни основни заплахи. Видът е показател за здравословни, запазени природни екосистеми, формирани в продължение на векове чрез традиционните форми на животновъдство с ниска интензивност.

Проектът "Завръщането на Феникса" започва на 1 октомври 2011 и ще се изпълнява в ключови зони от Натура 2000 в България и Гърция през следващите пет години. Планираната работа ангажира пилотни стъпки, за да се разбере по-добре биологията и екологията на вида: изучаване на причините за гнездовия неуспех и ниска степен на оцеляване на вида и да изследва ситуацията в основните африкански размножителни територии. Той предвижда и осъществяване на мащабни преки природозащитни мерки в България и Гърция, включващи интересни новаторски подходи като подхранване на отделни двойки. Работата по този проект ще позволи на БДЗП и нейните партньори да осъществят и мащабна информационна програма, която ще направи вида по-разпознаваем и в двете страни.

Дейностите на проекта са насочени директно към всички потвърдени заплахи, пред които се изправя египетския лешояди в България и Гърция, и които причиняват намаляването на популацията на този вид в дългосрочен план. Освен това, публикуването на план за действие за вида по неговия миграционен път, допълнено от създаването на активна мрежа от експерти по опазването му, ще бъде важен катализатор за бъдещи действия по съхраняването на египетския лешояд извън ЕС. Проектът ще предостави ценен модел за изграждане на партньорства за опазване на мигриращите видове.

Младежки Екоклуб

Опазването на „зеленото злато“ - уникалното биоразнообразие на Източни...

Прочети още

Родопско късорого говедо

Родопско късорого говедо е най-малобройната порода говеда в България. То е...

Прочети още