Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Покана за редовно събрание на УС

П О К А Н А За участие в събрание на Управителния съвет на сдружение „Нови перспективи за развитие“ Дата: 14 януари 2021г Място: село Гняздово, 6675, къща "Бягство при езерото" Председателят на сдружение "Нови перспективи за развитие" , на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от Устава на Сдружението, кани членовете на УС да присъстват на редовно събрание на УС, на 14 януари 2021 год. от 13,00 часа в село Гняздово, община Кърджали, къща "Бягство при езерото", при следния дневен ред: 1. Представяне на програмата "Виваком регионален грант" и вземане на решение за подаване на проектно предложение. 2. Представяне на инициативата на Фондация УниКредит Call for Europe 2021 и вземане на решение за подаване на проектно предложение. 3. Разни. Всички членове на УС са поканени да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред при спазване на изискванията на закона. Допълнителна информация по дневния ред може да се изиска от Председателя на имейл: mihaela_kircheva@abv.bg или телефон 0887 831026.

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния...

Прочети още

„Снимай! Не убивай!“ - wildlife пленер

Заедно с партньорите ни от Фотосинтезис Ви каним заедно да уловим красотата...

Прочети още