Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Покана за общо събрание на сдружение

П О К А Н А За участие в ОБЩО СЪБРАНИЕ Дата: 17 юни 2021 г Място: село Гняздово, къща „Бягство при езерото“ Управителният съвет на сдружение "Нови перспективи за развитие" , на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от Устава на Сдружението, кани своите членове да присъстват на ОБЩО СЪБРАНИЕ, на 17 юни 2021 г, от 13,00 часа в село Гняздово, къща "Бягство при езерото“, община Кърджали при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Председателя на сдружението за 2020. 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. 3. Подаване на годишните отчети в Търговския регистър и Националния туристически регистър. 4. Разни. Всички членове на СНЦ са поканени да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред при спазване на изискванията на закона. Допълнителна информация по дневния ред може да се изиска от Председателя на сдружението на имейл: mihaela_kircheva@abv.bg или телефон 0887 831026.

„Снимай! Не убивай!“ - wildlife пленер

Заедно с партньорите ни от Фотосинтезис Ви каним заедно да уловим красотата...

Прочети още

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още