Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Важно за биопроизводителите от Източните Родопи

Обновеният Регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство е вече в електронен вариант: http://bioregister.mzh.government.bg/, съобщиха от МЗХ.
Регистърът предоставя актуален списък с информация за био операторите в България по области и с обявените от тях дейности. Потребителите вече ще могат да направят справка за актуалност на дейността на даден производител, преработвател, търговец или вносител, като могат да търсят по име, област или продукт. Предвижда се освен информацията за дейностите на операторите, да се добавят и актуалните сертификати за произведените от тях продукти.
Нова възможност в Регистъра е  подаването на заявления на стартиращите оператори по електронен път. Досега операторите обявяваха започването на дейност, като изпращаха формулярите си разпечатани по пощата, което забавяше целия процес на актуализиране на данните. Възможността за подаване на формуляр по електронен път ще облекчи операторите и ще съкрати  времето за включването им в Регистъра.
Освен базата данни за биологичното земеделие в България на сайта на Регистъра могат да бъдат намерени и основните нормативни документи, регламентиращи всички дейности свързани с биологичното земеделие.

 

Премахват нулевата година за биоземеделците с нови промени в новата Наредба 11, обясни държавният експерт Александър Атанасов от Дирекция РСР в МЗХ по време на конференция за биоземеделието в София по-рано тази седмица. Това е изключително важна новина за  270 биоземеделци, на които изтече 5-годишният агроекологичен ангажимент и тази година трябваше да го подновят с нов пегодишен. Според Наредба 11 на МЗХ, която бе публикувана в "Държавен вестник" на 18 март, годината е обявена за нулева, което ги обрича на невъзможност да получат субсидии за 2014 г. Става дума за 3,700 млн. лв, необходими за тези биопроизводители, съобщи "Агрозона". След като въпросът предизвика широк обществен и медиен отзвук, МЗХ спешно започна да търси решение на проблема. В крайна сметка се стигна до единствения възможен вариант по думите на Александър Атанасов, а именно отново да бъде променена Наредба № 11 , така че старият петшогиден период да бъде удължен на 6-годишен само за тези 270 производители и годината да не бъде нулева. В момента се очаква Брюксел спешно да потвърди искането на България за това и се очаква през месец май биопроизводителите да могат да очертаят площите си.

 

"Наредба 26 дава възможност на фермерите за краен продукт с малко инвестиции" - вижте тук интервюто на доц. Владислав Попов, координатор по бииземеделие в проекта "Новото тракийско злато". "Наредбата не прави разлика дали са биологични и дали са конвенционални продуктите, улесняването ще стане с идеята на МЗХ за изграждането на 15 фермерски пазара. Така производителите сами ще се убедят в необходимостта не само от сертификация на биопродукцията си, но и от регистрация по Наредба 26, което ще им даде възможност да преработват суровината до краен продукт и да го предлагат директно на пазара", казва до. Попов. В България няма тържища за биопродукти, нямаме борси за биопродукти, затова фермерските пазари са необходими. Дали ще бъде частна инициатива, дали ще бъде публично-частно партньорство или държавна инициатива, но трябва да има и тържища на биопродукти на места, където има търсене, е неговото категорично мнение. Логично е по думите му това да бъде София.

Младежки Екоклуб

Опазването на „зеленото злато“ - уникалното биоразнообразие на Източни...

Прочети още

Пътеводител на Източните Родопи

Посетете Източните Родопи и използвайте този сайт, за да изберете къде да...

Прочети още