Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Предприемачи от Източните Родопи вдъхновени от пътуване за обмяна на опит

            Всяка година експертите по туризъм в проекта „Новото тракийско злато” организират обучително пътуване за участващите по проекта предприемачи от Източните Родопи, ангажирани с туризъм и къщи за гости. Целта е да се запознаят с опита на собственици на къщи за гости в други райони на България. Тази година пътуването за обмяна на опит бе в района на Предела, Югозападна България в периода от 23 до 26 юни.

            12 предприемачи от Източните Родопи участваха в пътуването и бяха вдъхновени да направят подобрения в своите къщи за гости. Шестима от групата вече са участвали в подобно обучение през 2010 г в района на Странджа планина.

            Източнородопските предприемачи се запознаха с добри практики и споделиха множество идеи с хората от Предела, които развиват селски и екотуризъм в Рила и Пирин повече от 20 години. В рамките на пътуването им хрумнаха планове за разработване на нови услуги и туристически атракции в района на Източните Родопи и за използването на екологични техники при изграждането и  ремонтирането на къщи за гости.

            Като резултат от двете пътувания през 2010 и 2011 предприемачите от Източните Родопи  започват да обединяват усилията си за развитието на района им като привлекателна дестинация за алтернативен туризъм.

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още

Защитена местност “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на...

Прочети още