Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Чаплите се завърнаха в Кърджали!

В началото на април първите чапли се завърнаха в чапловата колония в Кърджали и започнаха да се подготвят за гнездовия сезон.

В чапловата колония гнездят Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) и Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus). През май миналата година екипът на „Новото тракийско злато“ установи, че нов вид чапла - Гривеста чапла (Ardeola ralloides), е загнездила в колонията. Дотогава Гривестата чапла, включена като застрашен вид в Червената книга на България, беше  регистрирана само като мигриращ вид в Източните Родопи.

Смесената чаплова колония в гр. Кърджали е единствената в България, гнездяща в границите на населено място. Като остров на биоразнообразието в центъра на града тя е изключително привлекателна за местните хора, екотуристи и природолюбители.

Виж тук за птиците в Източните Родопи

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния...

Прочети още

Ивайловград

“Най-хубавото място във всемира,най-хубавият кът на този святе точно между...

Прочети още