Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

НТЗ се включи в Деня на влажните зони

Десетки малки и големи жители на Кърджали се наслаждаваха на 2 февруари на птиците, които обитават Чапловата колония в града. Някои от тях бяха обичайните минувачи по новия мост, други дойдоха специално и  доведоха децата си.

С далекогледи и бинокли те наблюдаваха птиците в полет или накацали по клоните на върбите в наводненото пространството между Водното огледало и комплексАрпезос. В колонията гнездят гривеста чапла, малка бяла чапла, малък воден бик, нощна чапла, малък корморан и др. Част от тях са прелетни, но други зимуват тук. От зимуващите по Арда водолюбиви птици бяха наблюдавани зимно бърне, клопач, фиш, сива патица, кафявоглава,белоока и качулата потапници, ням лебед и много други.

Най-многобройни в Чапловата колония бяха малките корморани. При миграции и през зимата те образуват ята и загнезват обикновено към средата на април. Част от обитателите на колонията обаче вече показваха брачно поведение и формиране на двойки. Толкова ранно формиране на двойки се наблюдава за първи път в Чапловата колония. Вероятно по-меката зима е причина за това нетипично поведение.

Наблюдението на птиците бе част от отбелязването на Световния ден на влажните зони. Инициативата в Кърджали бе организирана отНовото тракийско злато (НТЗ) съвместно с Народно читалищеОбединение 1913и Българското дружество за защита на птиците.Целта ни е да запознаем хората с необходимостта от опазването на влажните зони и техните диви обитатели. Съхраняването им е важно за опазване на биоразнообразието, разказва Христо Христов, координатор по дива природа в НТЗ.

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруаридатата на подписването на Конвенцията за влажните зони с международно значение, по-известна като Рамсарска конвенция - първият международен договор, засягащ опазването на биоразнообразието. Тази година Денят премина под мототоВлажните зони съхраняват водата".

Вижте тук снимки от деня

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз...

Прочети още

Защитена местност “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на...

Прочети още