Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Подкрепата на НТЗ за производството на сусам и тахан в Източните Родопи

Подкрепата на „Новото тракийско злато“ (НТЗ) за успешното възстановяване на производството на сусам и тахан в Източните Родопи е представено от доц. Владислав Попов, координатор по биоземеделие в НТЗ, в статия, поместена в брой 10 на сп. „Растителна защита“.

През последните пет години в България се възраждат малките таханджийници, които произвеждат тахан за местна консумация, както и за продажба на туристи. Една от целите на НТЗ е хората в Източните Родопи да получават по-добри доходи например чрез „създаването на модел на сътрудничество и съвместната преработка на поне един местен биопродукт, преди да бъде продаван на пазара“. С обучения и консултации НТЗ подкрепи създаването на обединение (Биотера-Ивайловград ООД) на девет производители на сусам и зърнени култури от селата Кондово и Плевун, Община Ивайловград. Обединението ще изпълнява функциите на маркетингова кооперация от нов тип. Целта е производството на сусам и зърно, преработка за добавяне на стойност към суровата биопродукция, подобряване на маркетинга, както и създаване и популяризиране на регионални НТЗ продукти, пише доц. Попов в статията си.

НТЗ предостави на тази група производители селскостопански машини (сеялка, окопен култиватор и комбайн) за правилното засяване на зърно и сусам, подобряването на качеството на продукцията и справяне с плевелите.

Подготвя се отварянето на малък цех за тахан и олио от сусам в с. Кондово, който ще се стопанисва от обединението на деветимата производители. Вече има заявки за биологичния тахан от магазини в София и търговци от Австрия, Германия и Холандия.

Виж тук цялата статия

Туристически забележителности

Тази част на сайта описва богатствата на Източните Родопи. Като говорим за...

Прочети още

Фауната на Източни Родопи

Разнообразните естествени местообитания в Източните Родопи са дом за много...

Прочети още