Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Видри край Природозащитния център в Маджарово

Две видри бяха наблюдавани в река Арда в близост до Природозащитен център Източни Родопи на 1.12.2012 г. сутринта. Животните се гмуркаха и ловяха риба във водите на реката. Това съобщиха за сайта на НТЗ доброволци в центъра.

В Източни Родопи видрите са активни предимно през нощта и наблюденията на видри през деня са изключително рeдки.

Поради силно намалялата си численост видрата е включена в Червената книга на България. Видрите обитават водоеми и се хранят основно с риба.  В Източни Родопи е една от най-плътните им популации.

 

Прочете тук за призив на НТЗ за опазване на видрите

Проект Слънчевата ферма

Проект "Слънчевата ферма - учене чрез преживяване" Център Ринкър към...

Прочети още

Резервати

Резерват Вълчи дол Резерватът Вълчи дол е единственият строг резерват в...

Прочети още