Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Националният план за възобновяема енергия гарантира опазването на биоразнообразието в Източните Родопи

Вече действа забрана за изграждане на вятърни генератори в Източните Родопи, след като България започна да прилага Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 2011 – 2020 г. Становището по Екологичната оценка на Националния план поставя сериозни ограничения пред реализирането на проекти за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Натура 2000 зони, както и в райони, важни за опазване на застрашени видове. Забранява се изграждането на вятърни генератори и соларни пракове във всички Натура 2000 зони.

Забранява се изграждане на вятърни генератори в географските области Добруджа и Източни Родопи, както и в радис от 6 км от 26 Натура 2000 зони важни за грабливите птици и в радиус от 2 км от 25 зони важни за опазване на водолюбиви птици. Забранява се изграждането на водноелектрически централи в зони, важни за опазването на застрашени видове риби. Това важи за всички нови проекти.

Становището по екологична оценка на Националния план за ВЕИ е с предварително изпълнение и вече се прилага. Пример за това е Решение от 18.10.2012 на директора на РИОСВ-Бургас, с която се прекратява процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждане на ветропарк с десет ветрогенератори, който попада в забранената зона, опазваща миграционния път на птиците Виа Понтика в Източна България.


Досега в България съществуваха серизни проблеми при развитието на ВЕИ сектора.

 

Виж тук повече

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още

Исторически забележителности

Дяволският мост (Шейтан Кюпрю) Местоположение: Намира се на около 5 км...

Прочети още