Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

НТЗ работи за възстановяването на елена лопатар в целите Източни Родопи

Фондация „Новото тракийско злато- България” в сътрудничество с Националното ловно сдружение  започна работа по възстановяване на елена лопатар в целите Източни Родопи. Планирани са две разселвания на около 120 животни в източната и южната  част на Източните Родопи.

В момента върви усилена подготовка за възстановяване на вида. Експерти на Фондацията проверяват подходящи места и обсъждат с потенциалните партньори как да бъдат опазени животните. Предвижда се първите разселвания да се осъществят през есента на 2012 година.

В  дивечовъдното стопанство „Студен кладенец“ се намира най- голямото находище в България  на елени лопатари без огради. Това може би е и най- голямото в Европа, казва експертът по биоразнообразие в НТЗ Стефан Аврамов. Интересното за „Студен кладенец“ е още нещо според него: това, че там елените живеят на територия, на която има и вълци. В Източните Родопи има елени лопатари на още няколко места, но са в огради. В огради са и елените лопатари и на другите места в България, където ги има.

По данни от 2012 година у нас има над 6500 елена лопатари. Над 1500 животни обитават района южно от язовир “Студен кладенец” – ловното стопанство „Студен кладенец” и околните му територии. Въпреки естественото саморазселване на вида в Източните Родопи бракониерите не позволяват вида да се възстанови на други места.

Еленът лопатар е бил широко разпространен в миналото по българските земи. Той е бил изобразен на няколко тракийски съкровища като Панагюрското и Луковитското, а негови костни останки са намирани в почти всички български праисторически населени места. Предполага се, че е бил изтребен от човека вероятно през Средновековието. В началото на миналият век е започнало неговото възстановяване в България.

Еленът лопатар обитава равнинни и слабо хълмисти широколистни гори с обширни поляни, като предпочита окрайнините им. Живее на стада от няколко женски с малките, а мъжките живеят отделно. Достига 20 – 25 годишна възраст. Храни се с тревиста, дървесна и храстова растителност.

 

Вижте тук снимки

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още

Исторически забележителности

Дяволският мост (Шейтан Кюпрю) Местоположение: Намира се на около 5 км...

Прочети още