Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Уъркшоп в Маджарово по природосъобразното пашуване

Фермери от Източните Родопи, които отглеждат по природосъобразен начин стада от говеда и коне, участваха в уоркшоп по природосъобразно пашуване на 4 октомври 2012 г. в Природозащитен център Източни Родопи в Маджарово. Стадата са създадени по проекта „Новото тракийско злато“ (НТЗ).

Участниците в уоркшопа, организиран от проекта, обмениха опит и идеи как да подобрят управлението на стадата. Фоко Ерхарт, експерт по природосъобразно пашуване от холандската организация Free Nature foundation и НТЗ, запозна участниците с холандския опит в отглеждането на диви коне и говеда и как да разпознават и описват основните белези на конете.

По проекта „Новото тракийско злато“ са създадени и се отглеждат по природосъобразен начин стада от Родопско късорого говедо, Каракачански коне и Тарпани, които чрез природосъобразно пашуване поддържат пасищни хабитати в защитените зони по Натура 2000 Маджарово, Крумовица и Бяла река.

Природосъобразното пашуване на едри тревопасни е ключов процес за устойчивото развитие и естественото поддържане на екосистемите. Чрез природосъобразно пашуване „Новото тракийско злато“ работи за възстановяването и опазването на характерния за Източни Родопи мозаечен пейзаж и уникалното им биоразнообразие.

Виж тук повече за природосъобразното пашуване

Българско сиво говедо

Българско сиво говедо е стара местна притивна порода. Според краниологични...

Прочети още

Екопътеки

Екопътека от Болярци до ПерпериконОбцина Кърджали, Източни РодопиПреди...

Прочети още