Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Ръководство по качество за биотърговци

Наскоро излезе от печат Ръководство по качество „Система за осигуряване на качеството на обучението в областта на търговията с биологични продукти”, което е изключително полезно за производители, преработватели и търговци на биопродукти.

Ръководството е подготвено в рамките на проекта за трансфер на иновации EcoQualify III „Прилагане на Система за качеството на обучение в областта на търговията с биологични продукти” по програма „Леонардо да Винчи”.

Европейската Система за осигуряване на качество “E(co)-Qualify” е насочена към обучението и образованието на мениджъри и служители в областта на търговията с биологични продукти.

През първия етап на E(co)-Qualify 20 партньора от 10 държави разработват и разпространяват основите на осигуряване на качеството на обучение в областта на търговията с биологични продукти. През E(co)-Qualify II е разработена задълбочена система за осигуряване на качеството на обучение в областта на търговията с биологични продукти в Европа. В третата фаза E(co)-Qualify III, Системата за осигуряване на качеството се трансферира в държави, които не са били бенефициенти на първоначалния проект (Гърция, България, Румъния и Турция).

В рамките на проекта са извършени анализи на настоящата ситуация в сферата на търговията с биопродукти и съответните квалификации в България, Гърция, Румъния и Турция: състояние на търговията с биопродукти; законодателство, сертификация и контрол; налични обучителни програми и курсове и начини за придобиване на квалификация от мениджъри и наети в сектора на биохраните и т.н.

Целта на адаптирането на Системата за осигуряване на качеството на обучение в областта на търговията с биопродукти към националните изисквания е да се идентифицира съответното съдържание и степента на необходимите промени в съществуващото съдържание и функционален дизайн на продуктите EcoQualify, отчитане на езиковите, педагогическите и социално-икономическите изисквания за приспособяването на горепосочените към местните условия в Гърция, България, Румъния и Турция.

С въвеждането на ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ще се постигне предлагането на обучение на едно и също ниво на база международно сравними критерии и унифициран контрол в държавите-членки на ЕС. Предимствата на Системата за осигуряване на качество са установяването на единна международно призната рамка и общ стандарт с високо качество.

 

Информация за проекта:

  • Координатор на проекта / контрактор

Координатор и контрактор на проекта е УниверситетътТесалия(Гърция), който има богат опит в разработването на проекти на ЕС, особено по ПрограмаЛеонардо да Винчи.

  • Партньори по първоначалния проект

Партньорите от първоначалния проект, представящи своя опит и постигнати резултати:

-       ИнститутEqualita, Германия

-       Асоциация на търговците на биологични продукти, Австрия

  • Ключови партньоридоставчици на образование и обучение

Трите партньорадоставчици на образование и обучение:

-       УниверситетТесалия, Гърция

-       Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, България

-       Университет в Чанаккале, Турция

  • Асоциирани партньори

Принос към рамковия анализ на търговията с биологични храни, съответното законодателство и условия за контрол, изследвания и обучение в сектора на търговията с биологични продукти в България, Гърция, Турция и Румъния:

-       ЦПОGeorgiki Anaptixi(Гърция)

-       ЕвроцентърЗемя и околна среда(България)

-       Румънски ресурсен център за промотиране и маркетинг на биологични продуктиЕкоРПартнър(Румъния)

-       Асоциация на индустриалците и производителите на биологични продукти (Турция)

За допълнителна информация:  http://ecoqualifyiii.cs.teilar.gr

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в...

Прочети още

Каракачанска овца

Каракачанската овца е най-близка до дивия предшественик на домашните овце –...

Прочети още