Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Участие на НТЗ в кръгла маса по биоземеделието в Източните Родопи

Координаторът по биоземеделие в „Новото тракийско злато“ (НТЗ) доц. Владислав Попов направи презентация за постиженията на проекта в Източните Родопи на кръгла масата „Екоземеделието в България и опитът на Източните Родопи“, която се състоя в рамките на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век“ на 28 септември в Кърджали.

Доц. Попов подчерта, че в резултат на активната работа на екипа на НТЗ в момента в Източните Родопи има две моделни биоферми (в селата Тополово и Горно поле, Община Маджарово), общо 34  фермери имат сертификат за биопроизводство или са в преход, 17 производители/преработватели са били компенсирани с 50% от годишните им сертификационни такси. С подкрепата на проекта в Ивайловградско ще се изгради цех за преработка на биологичен сусам. Този модел трябва да се използва и в Община Кърджали, посочи доц. Попов.

Нели Вълева, експерт в отдел „Биологично земеделие“ в МЗХ съобщи, че биологичното земеделие ще бъде приоритет на Министерството на земеделието и храните при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз през програмния период 2014 – 2020 г. Ще има зелени плащания, които ще бъдат 30 % от парите за преки плащания. Ще има отделно мярка „Биологично земеделие“. Въпреки кризата биологичното земеделие в страната бележи ръст и има добри условия за развитието му, изтъкна Вълева. В края на 2011 г. има регистрирани 1 054 производители, преработватели и търговци на биопродукти. Отглеждат се пщеница, ечемик, ръж, маслодайна роза, орехоплодни култури, ябълки, сливи и кайсии.

Препоръката на експерти на кръглата маса бе дребните стопани в Кърджалийско да се обединят в асоциации, за да могат да кандидатстват за финансиране по европейски проекти за биологично земеделие.

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз...

Прочети още

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още