Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Важно за биопчеларите

В световен и европейски мащаб нараства проблемът с измирането на колониите от пчели. Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA), както и българската Агенция за безопасност на храните поставят акцент върху намаляването на замърсяването около кошерите (пчелините) или разполагането им в близост до горски масиви и естествени (диворастящи) площи.

За биопчеларите, партньори на проекта „Новото тракийско злато“ (НТЗ), е важно да бъдат навременно информирани за инициативи, които помагат за изясняване на проблема с измирането на пчелите и мерките, които могат да се предприемат от всеки биопчелар. Затова и проектът НТЗ препечатва по-долу статия от интернет-страницата на EFSA. Тя третира опасността от пестицидите, но в същото време не трябва да се забравят и опасностите от ГМО културите, които са в близост до пчелините, подхранването с нерегламентирани (с опасност от химични остатъци) захарни смеси и прилагането на антибиотици.

Взаимодействие между пестицидите и други фактори, имащи ефект върху пчелите 

Резултати от проект под наблюдението на

Европейската Агенция за безопасност на храните (EFSA)

Септември 2012

 

Report (1.6 Mb) Project developed under the procurement project CT/EFSA/PRAS/2011/02

 

Резюме

Пчелите са важни за опрашването на културните и диви растения. Промените в земеделието се отразяват на опрашителите, напр. хранителната стойност на полена се отразява на физиологията на подрастващите пчели. Но паразитите и болестите могат да се отразят неблагоприятно на пчелните популации. Какво сочат данните натрупани досега от научните изследвания по проблема?  Задължително се вземат под внимание следните фактори:

  • Значението на различните пътища на излагане на риск на пчелите спрямо общата опасност от пестицидите.
  • Кратността на излагане на риск от пестициди, вкл. от лекарства или кумулативен ефект.
  • Връзката между болестите и чувствителността на пчелите към пестицидите.

Остатъците при еднократна доза (ОЕД) бяха идентифицирани за директно претоварени от пръскания с пестициди пчели, полен и нектар. Те бяха комбинирани с нивата на поемане от пчелите, за да се определи относителното значение на различните пътища на поемане на пестицидите според тяхната възраст. Най-рисков е нектарът, който е директно засегнат от пръскането и то най-вече върху пчелите-събирачи, а не толкова върху пчелите в кошера.

Но има и други източници и начини на замърсяване, които изискват допълнителни проучвания:

  • Ако се разпръсква прах при сеитбата на третирани с пестициди семена.
  • Поемане на остатъци от пестициди чрез инхалация на места за съхранение на растителна продукция или от замърсена вода.
  • Восъчните основи могат да бъдат сериозен източник особено за липофилните химикали. Прополисът вероятно натрупва най-малко остатъци. 

Пчелите могат да бъдат изложени на ‘коктейл’ от пестициди чрез неколкократни пръскания с различни пестициди, повторни пръскания с един системен пестицид, събиране на полен и нектар и разполагане в колонията или пръскане в кошерите от страна на пчеларите. 

При прилагане на инсектициди и фунгициди спрямо насекомни неприятели остатъците им в нектара проникват в последствие и в организма на пчелите. Някои комбинации от фунгициди и пиретроидни средства за борба с вароатозите (като флуметрин и флувалинат) могат да оказват негативен ефект, но това се нуждае от допълнително проучване. Неотдавнашни данни също сочат, че антибиотиците, използвани в кошерите, могат да повишат чувствителността на пчелите към органофосфорните, пиретроидните и неоникотиноидните инсектициди.

Отчитат се многообразни фактори, които въздействат на имунната устойчивост на пчелите, вкл. качеството на поленовата храна, наличието на болести от рода на N ceranae, неприятели като Вароа и третирането на кошерите с пестициди. Дългото задържане на пчелите в кошерите и храненето през зимата също оказват влияние върху стреса и върху индивидуалната и груповата имунна устойчивост. Ефектът от качеството на храната върху имунната устойчивост и способността за разграждане на ксенобиотиците в организма на пчелите е важен и за устойчивостта към заболявания. Засега няма ясно установена връзка (при полски изследвания) между подлагането на пчелите на въздействие на пестициди и увеличената им чувствителност към заболявания, затова са необходими още изследвания.

Публикувано на: 14 септември 2012

Вижте също:

Родопско късорого говедо

Родопско късорого говедо е най-малобройната порода говеда в България. То е...

Прочети още

Резервати

Резерват Вълчи дол Резерватът Вълчи дол е единственият строг резерват в...

Прочети още