Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Проучване за туризма в Източните Родопи

Изследване върху участието на местните общности в развитието на туризма в селските райони на Източните Родопи започва през септември. То е част от четиримесечния стаж на Мануела Илъкова, студентка в Университета във Вагенинген, Холандия.

Екотуризмът е нов икономически двигател в района на Източните Родопи, където отглеждането на тютюн и овце преобладаваха в продължение на десетилетия. Участието на местното население е съществена предпоставка за устойчивостта на новите инициативи в екотуризма. По време на своето изследване Мануела възнамерява да проучи развитието на туризма като нова дейност в контекста на настоящото социално-икономическото състояние на региона, претърпял много демографски и икономически тредности на посткомунистическия преход. Ще бъдат проучени вижданията и участието на местните хора в развитието на туризма, за да се види как населението възприема концепцията за устойчив туризъм, какви възможности и пречки виждат да се включат, дали са започнали да гледат на туризма като на истинска алтернатива на сегашните икономически дейности.

Резултатите на изследването и на интервюта с местните заинтересовани страни ще бъдат анализирани и от гледна точка на активното туристическо развитие на селските райони в Източните Родопи. Ще бъдат направени и препоръки за евентуални бъдещи промени във включването на местните хора в това развитие.

Стажът на Мануела има и втора цел. Районът досега е бил популяризиран като място с уникално биоразнообразие ("зеленото злато"), богато историческо наследство, автентичната култура и гостоприемство. Посетителите, обаче, търсят повече информация и се интересуват от причините, довели до сегашното социално-икономическо положение на Източните Родопи. Затова Мануела планира част от стажа й да се концентрира върху новата история и специфичните социални и икономически проблеми на региона. Данните ще бъдат събирани чрез интервюта с общините и местните хора, както и от проучване на наличните писмени документи. Ако резултатите се окажат интересни, „Новото тракийско злато“ може да направи брошура за най-новата история на района.

Досега осем студенти направиха своите стажове на НТЗ-теми, главно по дива природа и туризъм. В момента студент работи по изследване за вълци. Резултатите от студентските проучвания са ценен принос за проекта „Новото тракийско злато“ и за популяризирането на района.

Маджарово

Маджарово е малък град, разположен в североизточната част на Източните...

Прочети още

Ферми и винарни

Винарска изба „Ямантиев“ - Ивайловград Избата е изцяло частна...

Прочети още