Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Регистрирана бе фондация „Новото тракийско злато - България“

Наскоро бе регистрирана фондация „Новото тракийско злато – България". Фондацията има същото име, цели и лого както „Новото тракийско злато“ - проектът, който активно работи от 2009 г. в района на Източните Родопи. Новата фондация ще бъде юридическото лице за  инициативите на проекта. Целите на фондацията са:

  • Да съдейства за развитието и облагородяването на природата, възстановяването и опазването на животинските видове в България в сътрудничество с природозащитни организации, държавни и общински органи и физически и юридически лица;
  • Да съдейства за въвеждането и осъществяването на органично земеделие (включително екологична жътва) и предлагането на биопродукти;
  • Да стимулира екологичния туризъм в България в сътрудничество с местни предприемачи, регионални (туристически) организации и международни агенции;
  • Да търси по-нататъшно международно сътрудничество и да ангажира местни и чуждестранни физически и юридически лица, държавни и общински организации, за осъществяване целите, проектите и програмите на фондацията;
  • Да създаде (намери съществуващи) местни екологични организации, които ще продължат самостоятелно целите на фондацията.

 

Местните предприемачи са подкрепяни с опит и съфинансиране за да отворят къщи за гости и да предлагат туристически атракции, за да трансформират традиционните си ферми в биологични и да предлагат биохрана на гостите си и на посетителите в региона.

Проектът "Новото тракийско злато" (2009-2014 г.) е инициатива на двете холандски фондации АРК и Авалон в тясно сътрудничество с български партньори и експерти, както и с финансовата подкрепа на Пощенската лотария на Холандия. Новорегистрираната фондация  подкрепя текущите дейности по проекта, като ще проучи възможностите за нови проекти и финансиране след 2014 г.

Фондацията има тричленен управителен съвет с представители от България (Ива Тончева, експерт по ПР и комуникации в проекта „Новото тракийско злато“) и Холандия (Мартийн Ланкестер, основател и изпълнителен директор на Фондация АВАЛОН и Франк Зандеринк, международен координатор във Фондация AРК и ръководител на проекта „Новото тракийско злато“).

Туристически забележителности

Тази част на сайта описва богатствата на Източните Родопи. Като говорим за...

Прочети още

Екопътеки

Екопътека от Болярци до ПерпериконОбцина Кърджали, Източни РодопиПреди...

Прочети още