Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

НТЗ ще участва в Узана Поляна Фест 2013

Новото тракийско злато(НТЗ) ще участва със свой специален щанд на Узана Поляна Фест 2013. Щандът ще предлага биологични и местни продукти от Източните Родопи, пътеводителят и туристическата карта, изработени по проекта, туристически брошури и много други материали, които представят богатството на района и работата на НТЗ в трите му компонентаекотуризъм, биоземеделие и дива природа. Това съобщи Михаела Кирчева, координатор по екотуризъм в НТЗ.

Михаела Кирчева посети тазгодишното издание на Фестивала, който бе организиран от 13 до 15 юли в местността Узана в Стара планина. Узана е мястото за демонстрация на добри практики, базирани на екологосъобразния начин на живот, за генериране на нови идеи за еко инициативи, за споделяне на опит и др. Тук си дават среща всички организации и хора със "зелено" мислене. Производителите могат да продадат част от продукцията си и да разменят контакти както на Зелените дни, в които НТЗ редовно участва, разказа тя.

Основната цел на Узана Поляна Фест е да предостави пространство за споделяне опита и идеите на организации, проекти и фирми, които работят в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда.

Узана Поляна Фест бе организиран за втора поредна година с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (GEF), финансирал български проекти в сферата на устойчивото развитие за над 7 млн. долара, Община Габрово и Министерството на околната среда и водите.

В събитието се включиха над 200 души от 60 различни организации, занаятчийски обединения и фирми, които работят в областта на устойчивото развитие

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз...

Прочети още

Традиционни ястия

Източнородопски: Какво да закусим:  Гюзлеми – в Дивата ферма  Катми –...

Прочети още