Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

НТЗ ще участва в Узана Поляна Фест 2013

Новото тракийско злато(НТЗ) ще участва със свой специален щанд на Узана Поляна Фест 2013. Щандът ще предлага биологични и местни продукти от Източните Родопи, пътеводителят и туристическата карта, изработени по проекта, туристически брошури и много други материали, които представят богатството на района и работата на НТЗ в трите му компонентаекотуризъм, биоземеделие и дива природа. Това съобщи Михаела Кирчева, координатор по екотуризъм в НТЗ.

Михаела Кирчева посети тазгодишното издание на Фестивала, който бе организиран от 13 до 15 юли в местността Узана в Стара планина. Узана е мястото за демонстрация на добри практики, базирани на екологосъобразния начин на живот, за генериране на нови идеи за еко инициативи, за споделяне на опит и др. Тук си дават среща всички организации и хора със "зелено" мислене. Производителите могат да продадат част от продукцията си и да разменят контакти както на Зелените дни, в които НТЗ редовно участва, разказа тя.

Основната цел на Узана Поляна Фест е да предостави пространство за споделяне опита и идеите на организации, проекти и фирми, които работят в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда.

Узана Поляна Фест бе организиран за втора поредна година с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (GEF), финансирал български проекти в сферата на устойчивото развитие за над 7 млн. долара, Община Габрово и Министерството на околната среда и водите.

В събитието се включиха над 200 души от 60 различни организации, занаятчийски обединения и фирми, които работят в областта на устойчивото развитие

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още

Кърджали

  Звезди искрят над древната Ахрида, родопски неугасващи звезди, а Арда...

Прочети още