Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Източните Родопи са в списъка за „По-дива Европа“

Източните Родопи (в България и Гърция) бяха селектирани наскоро в списъка на потенциални кандидати за “По-дива Европа“ (Rewilding Europe). През октомври 2012 ще стане известен окончателния списък. Екипът на НТЗ искрено се надява Източните Родопи да бъдат избрани за район-модел на „По-дива Европа“.

Една на програмните цели на “По-дива Европа“, е "около 2020 година да има 1 млн. ха (10000 km ²)  дива територия на 10 места в Европа, които обхващат различни региони". Концепцията за „подивяването“ бе представена на проведената под чешкото председателство на ЕС през май 2009 година конференция "Дива природа и големи естествени местообитания в Европа", а участниците бяха поканени да представят номинации за райони-модели. „По-дива Европа“ е получила над 20 номинации, от които впоследствие са избрани пет района: Делтата на Дунав, Източните Карпати, Южните Карпати, Велебит и Западна Иберия.

За да изпълни целта си, „По-дива Европа“  се насочи към „определянето на нови пет района-модели, които да са в северната, западната и южната част на Европа, като се включват и морски територии“ и към анонсирането им на 10-ия Световен конгрес за дива природа в Саламанка (Испания) през октомври 2013.

За да популяризира кандидатстването на нови области, на сайта на “По-дива Европа“, пуснат в края на 2010 г., бе публикувана покана за издигане на нови кандидатури. До март 2012 г., са получени десет нови номинации за девет района.

След като е направен подробен преглед на всички предложения, е взето решение за четири  района да бъдат направени по-нататъшни задълбочени оценки:  Централни Апенини, Голяма Лапония, Щетинския залив и Тракийската планина (Източните Родопи).

Използвани са осем основни критерии за подбор (не по реда на приоритетността им): (I) географско разпространение, (II) уникалност на биологичното разнообразие, (III) потенциал за финансиране, (IV) на местен капацитет, (V) стратегически връзки (политически, бизнес общност, банков сектор, медии и др.), (VI) маркетингови възможност, (VII) юридически възможности за владението на земя (VIII) бизнес перспективи.

Прочетете тук повече

Защитена местност “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на...

Прочети още

„Снимай! Не убивай!“ - wildlife пленер

Заедно с партньорите ни от Фотосинтезис Ви каним заедно да уловим красотата...

Прочети още