Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Рекорден брой двойки белоглави лешояди в Източни Родопи

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) съобщава за рекорден брой белоглави лешояди в Източните Родопи.

В края на първата десетдневка на месец април е приключил мониторингът на заетите гнездовища на белоглави лешояди в района на Източни Родопи. Посетени са били всички гнездови скали по поречието на река Арда. От общо наблюдаваните 60 двойки със заети гнезда, 12 са с излюпени малки, 34 от двойките все още мътят, като една част от тях най-вероятно са вече с малки, които екипът на БДЗП не е успял да установи поради положението на гнездовите ниши. Мониторингът показва, че засега неуспешните двойки са едва 14, което е много добър показател спрямо предишните години, съобщават от Дружеството. Миналата година двойките белоглави лешояди  са били 56.

По време на мониторинга е отчетена и числеността на лешоядите на скалите за нощуване, като екипът е установил над 20 индивида предимно в преходно оперение.

Опазването на белоглавия лешояд е една от най-успешните дейности на БДЗП. Данните от мониторинга, извършван вече за 25-та поредна година, показват, че в края на 80-те години размножаващите се двойки са били едва 13, докато през изминалата година е отчетен абсолютен максимум на популацията - 56 размножаващи се двойки.

Наблюденията ще продължат и през следващите месеци за да се установи гнездовият успех и броят на успешно излетелите малки.

Веломаршрут Рудопия

Разработен и маркиран на сдружение "Байкария". 440 км дължина, смесено каране...

Прочети още

Проект Слънчевата ферма

Проект "Слънчевата ферма - учене чрез преживяване" Център Ринкър към...

Прочети още