Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Над 3.4 млн. лева ще бъдат инвестирани за биоземеделие и модернизиране на ферми

Петнайсет ферми, кандидатствали по Мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства” по Програмата за развитие на селските райони, ще получат общо 3 453 010 лв., съобщиха от Министерството на земеделието и горите.

Четири от одобрените днес в ДФ“Земеделие” проекти са за биоземеделие. По биологичен път ще бъдат отглеждани нови насаждения от ябълки и бадеми, както и малини, лешници, орехи, смокини и др. Четирите фирми ще закупят посадъчен материал, биотор, системи за капково напоявяане и други съоръжения и оборудване, необходими за преминаването им към биологично производство.

Останалите 11 проекта са на животновъди. Най-голяма субсидия – от 1.3 млн. лв., получава ферма за патици. Одобрени са два проекта на говедовъдни ферми за предпазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Пет говедовъдни ферми и една млечна овцеферма ще закупят машини за доене и отглеждане на животни, тороеми и техника за почистване и оползотворяване на тор.

Защитена местност “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на...

Прочети още

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още