Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Първите български тарпани са в отлично състояние

Тарпаните (дивите коне), които бяха реинтродуцирани в началото на септември в района на с. Сбор, община Крумовград, са в отлично състояние.

 В началото на ноемр конете получиха достъп от малкото заграждение (1 ха), в което бяха, до по-голямо (2 ха). Освен това, на една от кобилите бе поставена сателитна яка, за да може в подборности да бъде проследяван живота на конете. За да бъдат предпазвани от вълците, коете всяка вемер биват прибирани в малкото заграждение. Въпреки че няма ясни признаци, че конете вече са се срещали с вълци, поведението им се променя. Първоначално тарпаните показа любопитство, когато виждаха кучета, но два месеца по-късно показват по-агресивно поведение.


Фоко Ерхарт, експерт по дивата природа в НТЗ, посети региона през ноември и е с много положителни впечатления: "Конете се справят добре, изглеждат щастливи от прясната трева наоколо
“.

Виж информация за пристигането на тарпаните в България, както и повече подробносит за тях

Винопроизводители, винарни и дегустации

Винарна Тракия в село Поповец Дядо Димовото домашно вино е на пазара от 2012г....

Прочети още

Проект Слънчевата ферма

Проект "Слънчевата ферма - учене чрез преживяване" Център Ринкър към...

Прочети още