Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Годишна среща на фокус групите по проект НТЗ

На 30 ноември в град Кърджали ще се състои годишната среща с ръководството на българо-холандския екип на проект "Новото тракийско злато" с фокус групите от петте целеви общини - Маджарово, Ивайловградм Кърджалим Стамболово и Крумовград

Програмата за срещата включва презентация на на постигнатите резултати по трите компонента, а именно дива природа, устойчив туризъм и био земеделие, дискусии с представители на фокус групите, лекция за "възможности за кооперация на целеви групи" и "начини за рекламиране на проектните дейности и резултати".

Срещата ще се проведе в областната администрация на гр. Кърджали от 09.00 до 17.00 ч.

За допълнителна информация: Димитър Симитчиев – офис асистент, тел. 0885 680659, e-mail: dim_sim@abv.bg

Дата: 30.11.2010 | Място: Кърджали

Годишна среща на фокус групите от Източни Родопи

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още

Ивайловград

“Най-хубавото място във всемира,най-хубавият кът на този святе точно между...

Прочети още